AKTUALNOŚCI

The EUROCRINE office is closed for holidays from Thursday June 22nd to Tuesday August 1st.

We wish you a pleasant summer.

- The EUROCRINE team -

 

Moduł do badań ankietowych o nazwie Moje Eurocrine jest już dostępny! Nazwaliśmy go Moje Eurocrine ponieważ daje on możliwość definiowania własnych zbiorów zmiennych do gromadzenia w bazie na poziomie kliniki. Rozpocznij już dziś badanie, krótkoterminową ankietę, lub długoterminowe tworzenie bazy danych:

  • Możesz definiować własne zmienne
  • Możesz ustawić kryteria włączenia / wyłączenia
  • Możesz zaprosić inne kliniki do udziału
  • Możesz dołączać dokumenty

Na początku 2016 roku w Rejestrze Eurocrine było już 1000 rekordów, a obecnie jest już ponad 1500 rekordów. Wciąż jest czas na włączenie się do udziału w Projekcie ze swoimi danymi. Obecnie 24 kliniki z 12 krajów zgłasza na bieżąco swoje dane do bazy Projektu.

Prace nad panelem rejestracji online trwają od sierpnia b.r. Opracowane moduły rejestracji dla schorzeń tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, przyzwojaków, guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET) są obecnie testowane w wersji beta przez poszczególnych partnerów projektu. Poza językiem angielskim moduł rejestracji dostępny będzie również wkrótce w innych językach, w tym w języku polskim. Rejestr będzie umożliwiał przedstawienie danych zawartych w bazie w atrakcyjnej formie. Będzie możliwe porównanie danych zarejestrowanych przez lokalnego użytkownika (Oddział/Klinikę/Szpital) z danymi zarejestrowanymi na poziomie narodowym (m.in. polskim) oraz na poziomie ogólnoeuropejskim. Panel widoczny po zalogowaniu się jest częściowo przedstawiony na poniższym obrazie. Dostępna będzie również wersja demonstracyjna bazy danych do wykorzystania na spotkaniach naukowych, oraz do wirtualnego treningu (poprzez webcasty).

Uruchomienie rejestru jest planowane na styczeń 2015 roku, po czym nastąpi stopniowe zwiększanie liczby zarejestrowanych użytkowników.

W większości krajów europejskich obowiązujące prawo wymaga zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, a w niektórych przypadkach także dodatkowej zgody na przechowywanie danych klinicznych. Wymagane dokumenty niezbędne do przystąpienia do rejestru można otrzymać od koordynatora projektu kontaktując się z nim na adres e-mail jak poniżej.