Moje Eurocrine

Moduł do badań ankietowych o nazwie Moje Eurocrine jest już dostępny! Nazwaliśmy go Moje Eurocrine ponieważ daje on możliwość definiowania własnych zbiorów zmiennych do gromadzenia w bazie na poziomie kliniki. Rozpocznij już dziś badanie, krótkoterminową ankietę, lub długoterminowe tworzenie bazy danych:

  • Możesz definiować własne zmienne
  • Możesz ustawić kryteria włączenia / wyłączenia
  • Możesz zaprosić inne kliniki do udziału
  • Możesz dołączać dokumenty