Raport o postępach

Na początku 2016 roku w Rejestrze Eurocrine było już 1000 rekordów, a obecnie jest już ponad 1500 rekordów. Wciąż jest czas na włączenie się do udziału w Projekcie ze swoimi danymi. Obecnie 24 kliniki z 12 krajów zgłasza na bieżąco swoje dane do bazy Projektu.