Rejestr EUROCRINE

Prace nad panelem rejestracji online trwają od sierpnia b.r. Opracowane moduły rejestracji dla schorzeń tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, przyzwojaków, guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET) są obecnie testowane w wersji beta przez poszczególnych partnerów projektu. Poza językiem angielskim moduł rejestracji dostępny będzie również wkrótce w innych językach, w tym w języku polskim. Rejestr będzie umożliwiał przedstawienie danych zawartych w bazie w atrakcyjnej formie. Będzie możliwe porównanie danych zarejestrowanych przez lokalnego użytkownika (Oddział/Klinikę/Szpital) z danymi zarejestrowanymi na poziomie narodowym (m.in. polskim) oraz na poziomie ogólnoeuropejskim. Panel widoczny po zalogowaniu się jest częściowo przedstawiony na poniższym obrazie. Dostępna będzie również wersja demonstracyjna bazy danych do wykorzystania na spotkaniach naukowych, oraz do wirtualnego treningu (poprzez webcasty).

Uruchomienie rejestru jest planowane na styczeń 2015 roku, po czym nastąpi stopniowe zwiększanie liczby zarejestrowanych użytkowników.