Zebranie Komitetu Sterującego Projektem

Następne zebranie Komitetu Sterującego projektem jest zaplanowane na dzień 4 grudnia 2014 roku.