Zgoda na uczestnictwo w EUROCRINE

W większości krajów europejskich obowiązujące prawo wymaga zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, a w niektórych przypadkach także dodatkowej zgody na przechowywanie danych klinicznych. Wymagane dokumenty niezbędne do przystąpienia do rejestru można otrzymać od koordynatora projektu kontaktując się z nim na adres e-mail jak poniżej.