ANA ORTAK

Ana Ortak, Sağlık ve Tüketiciler Yürütme Dairesi ve İlgili Ortaklar arasında imzalanan Ana Anlaşmaya uygun olarak ortak eylemi hayata geçirmekten sorumlu olan proje lideridir. Ana Ortak ayrıca projenin teknik ve finansal yönetiminden de sorumludur.

Region Skåne

Skåne University Hospital
Getingevägen 4
221 85 Lund, Sweden

Legal Representative: Rita Jedlert, Medical Director
Project Leader: Anders Bergenfelz, MD, Professor

Ana sayfaya bağlantı